Hvem er behandler….

Hvem er Traditional Chinese Medicine (TCM) behandler Byung Hwan Chang

 
I 2004 flyttet han til Norge, hvor han begynte å praktisere og bruke sin viten og erfaringer innen TCM, mellom annet kombinert diagnose, akupunktur, akupressur massasjeteknikk og øreakupunktur til å hjelpe pasienter fra Norge og andre europeiske land.
Orientalsk behandler Byung Hwan Chang har fra sin utdanning og erfaring en unik forståelse for almenn sunnhet og behandling, samt de underforliggende årsaker til plager og sykdom. Gjennom årene har han brukt mye tid på å forske innenfor behandling med akupunktur av mange forskjellige sykdommer.
Byung Hwan Chang har gjennom sin lange praksis opparbeidet seg god erfaring for behandling av plager og sykdom av ulike typer, som migrene, isjias, ryggproblemer, giktproblemer, skiveprolaps o.s.v.
En Orientalsk behandler praktiserer tradisjonell kinesisk medisin, som omfatter en rekke behandlingsmetoder med felles teoretiske begreper som er blitt utviklet i Kina og er basert på en tradisjon på mer enn 2000 år, herunder forskjellige former for akupunktur, massasje (Tui na), bevegelse (Qigong) og kostterapi.

Vær oppmerksom på at orientalsk behandler ikke er det samme som autorisert norsk lege. Orientalske behandlere er utdannet innen tradisjonell kinesisk medisin.

Orientalsk behandler Byung Hwan Chang er godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon) som akupunkturbehandler. En terapeut godkjent av NNH gir deg et trygt naturmedisinsk tilbud. Faglig kompetanse og gode yrkesetiske holdninger er NNHs viktigste fokus for at du som pasient skal oppleve det som trygt å gå til en naturterapeut.
Alle NNH-godkjente naturterapeuter har godkjent utdannelse i henhold til NNHs pensumkrav innen både naturterapeutiske fag, generelle fag (bl.a. etikk og kommunikasjon) og naturvitenskapelige fag, og alle NNH-godkjente naturterapeuter er underlagt
NNHs etiske regler  vedr. pasientbehandling og har ansvarsforsikring.
Link til Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon etiske regler
WordPress Lightbox Plugin