Hva er akupunktur

Hva er akupunktur 

Akupunktur er en flere tusen år gammel kinesisk behandlingsform og en viktig del av tradisjonell kinsesisk sunnhetslære.

I dagligtale bruker vi ordet akupunktur først og fremst om behandlingsformen, der man ved å stikke tynne nåler i kroppen påvirker helsetilstanden.

Det er ulike praktiske anvendelsesområder for akupunktur. Disse anvendelsesområdene kan kort beskrives slik:
1.      Behandling
Akupunktur kan benyttes for å hjelpe kroppen til selv å bekjempe og helbrede sykdommer.

2.      Forebyggelse
Akupunktur styrker kroppens immunforsvar. Akupunktur har gjennom tusener av år blitt brukt som et viktig og pålitelig verktøy for å opprettholde sunnhet og til forebyggelse av sykdommer.

3.      Diagnose
Akupunktur blir også brukt til diagnostering ved å foreta enkle fysiske målinger på spesifikke punkter langs meridianene.

AKUPUNKTURENS HISTORIE
Akupunkturens historie går 5000 – 7000 år tilbake. I begynnelsen benyttet man nåler fremstilt av sten. For ca. 2600 år siden begynte den første akupunktør å dukke opp i historien, og siden har akupunktur eksistert som en egen profesjon i Kina. Den første fagboken om akupunktur ble laget for ca. 2400 siden, med 30000 kinesiske tegn. I vesten beskrives akupunktur for første gang i 1683 av hollenderen Willem Ten Rhyne. Bruken av akupunktur som behandlingsform tok for alvor av i USA og Europa i løpet av 1980-tallet.

MODERNE AKUPUNKTUR
I tillegg til å være et praktisk behandlingsverktøy som beskrevet over benyttes også akupunktur til videre studier og faglig forskning, som til videre utvikling av mellom annet:
–        Akupunkturmedisinsk historie – en lære om akupunkturens historiske utvikling
–        Meridian lære – en lære om meridianene
–        Aku-punktlære – en lære om punktene som stimuleres
–        Punkturlære – en lære om innstikkingen, nålemanipulering og teknikk
–        Mikrosystem akupunktur – en lære om en spesiell form for akupunktur som utføres i refleksjonssoner på kroppen
–        Meridian og Aku-punkt diagnose – en lære om diagnostering basert på teorien om meridianene og akupunkturpunktene
–        Punktutvelgelse – en lære om utvelgelse av punkter på kroppen, punktkombinasjon, strategi, effekt og anvendelse
–        Akupunkturbehandling – en lære om behandling ved hjelp av akupunktur

ER AKUPUNKTUR EN RELIGION?
Akupunktur er populært sagt en behandlingsmetode, og har ingenting med tro eller religion å gjøre. Det er ikke noe okkult forbundet med akupunktur. Både yngre og eldre mennesker kan ha nytte av akupunkturbehandling.
WordPress Lightbox Plugin